szöveg

text

exhibited: Közös halmaz, FKSE

xyz

xyz című installációm a virtuális és valós térben létrehozható munkák metszéspontjában helyezkedik el. A helyszínt, mint egy digitálisan szerkesztett platformot fogom fel és kiindulópontom a képzőművészeti projektek tervezésénél létrehozható 3d-s modellek specifikus dimenziója. Ebben a dimenzióban a programok során alkalmazott három vektorirányt - x, y, z tengely - használom fel és kisajátítása révén egyrészről maga a kiállítóter, mint fizikailag megragadható egység jellege, másrészről pedig a létrehozott kiállítás és a benne jelenlévő adott műtárgyak helyzete, kettőssége kerül előtérbe.
My installation xyz is located at the intersection of artworks that can be created in virtual and real space. I interpret the site as a digitally edited platform and my starting point is the specific dimension of the 3d models that can be also used as a model when designing fine art projects. In this specific dimension, I use the three vector directions - x, y, z axes - as basic layout of the space. The appropriation of this preference brings to the fore, on the one hand, the nature of the exhibition space as a physical entity and, on the other hand, the position and duality of the created exhibition and the specific works of art present in it.